Op het chaos communications congress is ... / 2012-01-10

2012-01-10 Op het chaos communications congress is ...
Op het chaos communications congress is ook de presentatie geweest: Smart Hacking For Privacy - 28C3. Volgens de artikelen Smart meter SSL screw-up exposes punters' TV habits - The Register (engelstalig) en Smart meter hacking can disclose which TV shows and movies you watch - Sophos naked security (engelstalig) zijn er de allang verwachtte privacylekken tot op het niveau waar uit de data bij de meteropnemer te zien is welke film op tv bekeken is. En ik verwachtte in 2008 'alleen maar' teveel inzicht in dagelijkse gewoontes van mensen.

Ondertussen ben ik er ook aan toegekomen om de video van de presentatie te downloaden en bekijken. Jammer dat een van de aanwezigen duidelijk weinig ervaring had met presentaties en meer met techniek.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009054 seconds.