Een kritisch stuk over de hulp aan de en ... / 2012-01-16

2012-01-16 Een kritisch stuk over de hulp aan de en ...
Een kritisch stuk over de hulp aan de ene kant van westerse landen voor het omzeilen van overheidscensuur in landen die de vrijheid van meningsuiting onderdrukken na het leveren van afluistertechniek aan dezelfde landen (engelstalig): Speak softly and carry a USB stick - Radio Netherlands Worldwide met een duidelijke uitspraak van Rop Gonggrijp:
"Western governments that paid for the development of repressive technology are now complaining that dictators are using it. Western countries love it when censorship is subverted in states run by adversaries, but they're far less concerned with freedom of expression in their own societies."
Via: Speak softly and carry a USB stick - Media network RNW

Tegelijkertijd politieke actie: GroenLinks wil vergunning voor export tapcentrales - nu.nl
GroenLinks wil de wet aanpassen om te voorkomen dat technologie om communicatie te tappen en te blokkeren naar landen gaat die met de technologie de mensenrechten schenden
In dat artikel komt nog voorbij uit het antwoord op eerdere kamervragen over Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de export van internetfilters en aftaptechnologie (ingezonden 17 oktober 2011). op hoe "professioneel" Digivox omgaat met de levering van systemen die misbruikt kunnen worden voor onderdrukking:
"Voordat DigiVox overgaat tot levering van een LI systeem, raadplegen we verschillende bronnen op het internet over de mensenrechtensituatie in het betreffende land en dan in het bijzonder of er sprake is van politieke gevangenen. Ook wordt in twijfel gevallen contact gezocht met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie", schrijft staatssecretaris Bleker.
Ze zoeken even op google? Er komt nu vast een hele nieuwe industrie in SEO (search engine optimization) voor het vriendelijker in beeld brengen van overheidsbeleid. Syriƫ zal daar momenteel wel geld in willen steken bijvoorbeeld.

Via: Twitter / @brenno: GroenLinks wil vergunningen voor taptechnologie

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008924 seconds.