Het is niet eens meer echt verbazend: "P ... / 2012-02-27

2012-02-27 Het is niet eens meer echt verbazend: "P ...
Het is niet eens meer echt verbazend: "Politie schendt wet met bevragingen CIOT-database" - webwereld.nl. Het blijkt nogsteeds de gewoonte om alle informatie die misschien bruikbaar is in een onderzoek op te vragen in plaats van alleen informatie over concrete verdenkingen:
Woordvoerder Florian Vingerhoeds [ van het regiokorps Gelderland-Zuid ] verklaart het hoge aantal antwoorden door het bevragen van meerdere personen in één enkele bevraging. "Wanneer iemand vaak belt met bepaalde telefoonnummers, kunnen we van die personen ook gelijk de naw-gegevens opvragen". Datzelfde geldt volgens hem voor de ip-adressen waarmee iemand vaak communiceert.
Het beste commentaar van Commentaar op "Politie schendt wet met bevragingen CIOT-database" - webwereld.nl:
Al die data opslaan gaat niet aan. We verzinnen een manier waarop de politiediensten die data uniform kunnen opvragen via aanvragen die centraal worden bijgehouden maar waarvoor de antwoorden direct van de aanbieders komen. Die aanvragen moeten digitaal ondertekend worden door een rechter en de telecomaanbieder mag er niet aan voldoen als het signatuur niet klopt. En iedereen mag opvragen of zijn telefoonnummer danwel ip adres in een aanvraag danwel antwoord opgedoken is.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008756 seconds.