Nadat de eerste DAB+ content in Nederla ... / 2012-03-27

2012-03-27 Nadat de eerste DAB+ content in Nederla ... 8 years ago
DAB+ logo Nadat de eerste DAB+ content in Nederland beschikbaar gekomen is direct het nieuws dat de gebruikers van de toekomstige regionale DAB radio kavels kiezen voor samenwerking in de uitrol en de DAB+ standaard: Commerciële en publieke stations werken samen in DAB+ - Radio.NL.
Toekomstige gebruikers van de regionale T-DAB kavels hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot de uitrol van het digitale radionetwerk (DAB+) in heel Nederland.
Dus ik verwacht de komende jaren meer en meer DAB+ radio content. Waarbij eigenlijk het toekomstige 11C ensemble (landelijke commerciële zenders) niet al te lang meer op zich zou moeten laten wachten.

Tags: , ,

, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred.

PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers pgp key statistics for 0x5BA9368BE6F334E4 Koos van den Hout
RSS
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated in 0.004673 seconds.