Nadat de eerste DAB+ content in Nederla ... / 2012-03-27

2012-03-27 Nadat de eerste DAB+ content in Nederla ...
DAB+ logo Nadat de eerste DAB+ content in Nederland beschikbaar gekomen is direct het nieuws dat de gebruikers van de toekomstige regionale DAB radio kavels kiezen voor samenwerking in de uitrol en de DAB+ standaard: Commerciële en publieke stations werken samen in DAB+ - Radio.NL.
Toekomstige gebruikers van de regionale T-DAB kavels hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot de uitrol van het digitale radionetwerk (DAB+) in heel Nederland.
Dus ik verwacht de komende jaren meer en meer DAB+ radio content. Waarbij eigenlijk het toekomstige 11C ensemble (landelijke commerciële zenders) niet al te lang meer op zich zou moeten laten wachten.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.57 2022/02/15 21:48:18 koos Exp $ in 0.008143 seconds.