Mooi artikel in de (papieren) Volkskrant ... / 2012-04-28

2012-04-28 Mooi artikel in de (papieren) Volkskrant ...
Mooi artikel in de (papieren) Volkskrant: "Niet hacker, maar bedrijf is schuldig". Een beetje tegenwicht tegen het artikel eerder over de KLPD high-tech crime unit (ik vond dat artikel bij vlagen meer een advertorial "werken bij de KLPD"). De hele discussie die we nog kennen uit de jaren 80 en 90 over 'vinden van veiligheidslekken' versus 'inbreken' komt weer terug alleen zitten we nu in een situatie waar tijdens het zoeken naar de lekken in je site door iemand uit Nederland (die eventueel nog traceerbaar zou kunnen zijn) er tegelijkertijd drie anderen uit andere delen van de wereld ook bezig zijn. En die anderen gaan niet met hun verhaal naar webwereld maar verkopen de gevonden gegevens.

Een beter artikel over computerbeveiliging en de schuldvraag als het misgaat, hoewel Chris Verhoef vooral de oplossing zoekt in betere opleidingen in informatica, toevallig zijn werk. In ieder geval hamert hij op het valideren van invoergegevens (never trust input!) en noemt het boek Writing Secure Code.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.57 2022/02/15 21:48:18 koos Exp $ in 0.007958 seconds.