In de huidige plannen voor digitale radi ... / 2012-05-06

2012-05-06 In de huidige plannen voor digitale radi ...
In de huidige plannen voor digitale radio in Nederland zie ik eigenlijk alleen bestaande partijen genoemd worden en het simultaan uitzenden van dezelfde content op FM en DAB+.

Het lijkt (maar dat kan aan mij liggen) dat er nog helemaal niet nagedacht wordt over eventuele nieuwe partijen die juist de nieuwe ruimte die beschikbaar komt door de invoering van digitale radio willen gebruiken om met een nieuwe radio dienst te beginnen. Ik kan me zo voorstellen dat een radiostation wat nu net buiten de boot valt door het beperkte aantal beschikbare FM kavels de digitalisatie kan gebruiken om een start te maken in een dan kleine maar groeiende markt, met bijbehorende voorwaarden aan de vergunning / toegang tot een multiplex.

In nederland zijn er twee landelijke multiplexen gepland: een voor de publieke omroep, reeds operationeel, en een voor de landelijke commerciële FM zenders, nog niet operationeel.

In bijvoorbeeld Duitsland en Zwitserland is juist te zien dat de extra ruimte ingezet wordt voor extra diensten, zowel van de publieke omroepen als van commerciële aanbieders.

In Nederland bestaat het extra aanbod momenteel bij de publieke omroep, die Radio Top 2000 en Nieuws24 alleen uitzenden in DAB.

Van de komende gebruikers van de commerciële DAB multiplex valt niet te verwachten dat ze concurrenten welkom gaan heten. Bij het lezen van de Bijlage E: Vergunning voor digitale radio-omroep van de Landelijke commerciële radio - Agentschap Telecom valt het me op dat de ruimte in de landelijke commerciële DAB multiplex verdeeld wordt tussen de 9 vergunninghouders. Als ik de vergunning goed lees is het mogelijk dat in een van de 9 partijen een extra dienst start als al die 9 partijen het er mee eens zijn, zolang de 9 aan de vergunningen gekoppelde diensten maar voldoende kwaliteit halen. Dat nodigt absoluut niet uit tot het toelaten van een concurrent.

Van deze vergunningen hoeft een nieuwe partij absoluut geen ruimte te krijgen. Daarmee is dit dus een bescherming voor de bestaande partijen van hun investeringen in digitalisering, maar tegelijkertijd het moeilijk maken van een nieuwe landelijke digitale radio dienst. Naast de publieke omroep en de commerciële multiplex zijn er geen landelijke SFN DAB multiplexen voorzien. Voor een nieuwe partij die landelijk zou willen is de optie momenteel om te gaan praten met Mobiele TV Nederland die op de vorige versie van hun site een hint gaf dat ze capaciteit hebben voor landelijke digitale radio (hoewel dat dan in een multi-frequency network is). Ze noemen geen technische details maar dat zou in DAB+ kunnen zijn, hoewel MTVNL zelf meer richting DMB lijkt te willen.

Update: De nieuwe versie van de Mobiele TV Nederland site is duidelijker dat ze 'radio' zien via DAB(+), en dus het huidige aanbod van de publieke omroep meetellen.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009239 seconds.