Nederland koploper in afluisteren telefo ... / 2012-05-23

2012-05-23 Nederland koploper in afluisteren telefo ... 8 years ago
Nederland koploper in afluisteren telefoons - Volkskrant.nl
Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft dat uitgezocht. Dus ik vraag me dan al af of de getallen en conclusies niet al positief worden voorgesteld... ondanks dat ze al schokkend zijn.
In Nederland worden ruim 22 duizend telefoons afgeluisterd. Dat is 1 per 1.000, gemiddeld zo'n 50 per gemeente. Nederlandse opsporingsambtenaren luisteren daarmee veel meer telefoons af dan hun collega's in omringende landen.
Wat mij opvalt is de opmerking over de notificatieplicht:
Mensen die zijn afgeluisterd, moeten hierover worden geïnformeerd, maar dat heeft bij het OM niet altijd prioriteit. Wie hierover wel een brief van het OM ontvangt, kan nergens zijn beklag doen als hij niet begrijpt waarom hij is afgeluisterd. Dat moet beter, stelt Odinot.
Hier ga ik me toch echt afvragen of de gegevens wel kloppen. Dit leest alsof er van die meer dan 22000 telefoontaps toch een serieus deel opgevolgd wordt met een notificatie. Als dat zo zou zijn zou ik verwachten dat je daar toch wel eens dingen over hoort / leest, al is het simpelweg dat er iemand ergens klaagt dat er om onduidelijke reden een tap was en/of dat politie/justitie niet echt wil antwoorden op vragen/klachten erover.

Als ik het originele stuk er bij pak: Justitiële verkenningen: Tappen en infiltreren [PDF] staat er ook iets anders:
Verder is de telefoontap aan een termijn gebonden en is voorzien in een mededelingsplicht (notificatie) achteraf. Notificatie maakt het in beginsel mogelijk voor betrokkenen om zich achteraf over de toepassing van de telefoontap te beklagen. In de praktijk blijkt dit niet of nauwelijks te gebeuren, mogelijk ook omdat voor een klager vaak niet duidelijk is waar hij heen moet met zijn klacht (zie Odinot e.a., 2012).
De hele notificatieplicht wordt dus amper nageleeft, dat is iets anders dan "heeft niet altijd prioriteit". Wanneer gaat justitie zich eens aan de wet houden?

Tags: , ,

, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred.

PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers pgp key statistics for 0x5BA9368BE6F334E4 Koos van den Hout
RSS
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated in 0.004718 seconds.