Digitale radio nieuws: KPN en NPO zetten ... / 2012-06-07

2012-06-07 Digitale radio nieuws: KPN en NPO zetten ...
Digitale radio nieuws: KPN en NPO zetten samenwerking digitalisering publieke radionetwerk voort.

Twee dingen vallen me op in dit artikel: ten eerste, de uitbreiding van capaciteit door een overschakeling op DAB+ gebeurt niet op korte termijn:
Op termijn zal de huidige T-DAB standaard worden vervangen door een nieuwe techniek, T-DAB+. Deze nieuwe techniek geeft de mogelijkheid meer digitale programma’s uit te zenden dan met de T-DAB standaard.
Dus de eerder genoemde uitbreiding van het aantal diensten op digitale radio is voorlopig uitgesteld, en tot die tijd wordt niet gekozen voor DAB+. De oorzaak zal wel in de bezuinigingen op de omroep liggen, een van de gevolgen is wel dat luisteraars met een DAB-ontvanger die nog geen DAB+ aankan langer publieke omroep kunnen luisteren.

Ten tweede wordt ook rustig aan gedaan met uitbreiding van de dekking:
Het nieuwe T-DAB(+) netwerk zal in drie fasen worden gebouwd. De eerste fase is per 1 december 2012 a.s. operationeel en vervangt voornamelijk het huidige zendernetwerk, om de ontvangst verder te verbeteren. Afhankelijk van het succes van T-DAB zal NPO besluiten om per 1 september 2015 het netwerk met 14 zendlocaties uit te breiden. Hierdoor wordt een volledige landelijke dekking mogelijk. Per september 2017 zal het netwerk nogmaals worden uitgebreid met 24 extra zendlocaties waardoor het mogelijk wordt om het radiosignaal moeiteloos binnenshuis te ontvangen.
Dus eigenlijk gebeuren er pas investeringen per 1 september 2015, en die zijn afhankelijk van het succes van digitale radio (DAB/DAB+). Het lijkt er op of de publieke omroepen een beetje een afwachtende houding aannemen of de consument wel op digitale radio zit te wachten in de periode waarin de commerciële zenders hun uitrol van een digitaal netwerk doen, terwijl eerst de publieke omroep een voortrekkersrol speelde.

Update 2012-06-08: Mijn bovenstaande conclusies dat er niet zoveel haast gemaakt wordt en dat de publieke omroepen gaan wachten op de landelijke commerciële omroepen wordt gecorrigeerd door dit nieuws: Commerciële en publieke stations werken samen in DAB+
De NPO en de VCR hebben een een memorandum van overeenstemming over samenwerking voor DAB+ getekend. [..] De NPO en VCR legden vast dat zij vanaf 1 september 2013 gelijktijdig hun DAB+ zendernetten uitrollen.
De NPO (Nederlandse Publieke Omroep) en de VCR (Vereniging voor Commerciële Radio) hebben de intentie samen de contacten te onderhouden met de overheid en industrie voor consumentenelektronica met als uitgangspunt DAB+ tot een succes te maken in de Nederlandse markt.
Dus in theorie kan ik na 1 september 2013 op de eerste plekken in een keer het hele stationsaanbod scannen met een DAB+ radio. Ik ben benieuwd.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.57 2022/02/15 21:48:18 koos Exp $ in 0.008028 seconds.