Gepubliceerd door het Agentschap Telecom ... / 2012-06-27

2012-06-27 Gepubliceerd door het Agentschap Telecom ...
Gepubliceerd door het Agentschap Telecom: Afhankelijkheid telecommunicatie neemt toe, kwetsbaarheid netwerken stijgt - Agentschap Telecom met de 'staat van de ether 2011'. Staat van de ether 2011 (PDF)

Wat mij (ook) opvalt in dit rapport is dat het AT ook onderzoek gedaan heeft naar het gebruik van de 2.4 GHz en 5 GHz banden voor wifi en daar plotjes van gemaakt heeft die aardig op wardriving maps lijken. De plotjes zijn wat meer 'heatmaps' dus zullen er wel 'aantallen draadloze netwerken per oppervlakte eenheid' geplot zijn.

Verder is het interresant leesvoer. Een ander opvallend item: de nogal plotselinge overschakeling van de Duitse landelijke DAB zenders van kanaal 5A (174.160 MHz–175.696 MHz) naar kanaal 5C (177.584 MHz–179.120 MHz) omdat 5A vlak boven de (Duitse) politie frequenties zit was in coördinatie met Nederland, omdat MTVNL een allocatie 5C had voor het gebied Noord-Brabant. Dat is 9C (205.584 MHz-207.120 MHz) geworden. In alle berichtgeving toen over de Duitse verandering heb ik niet gelezen dat de frequentie gecoördineerd is met Nederland. Aangezien MTVNL (toen) nog niet echt actief was konden ze makkelijk nog veranderen.

Tags: , , , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.010206 seconds.