Zoals lezers hier misschien al geraden h ... / 2012-07-11

2012-07-11 Zoals lezers hier misschien al geraden h ...
Zoals lezers hier misschien al geraden hebben aan de hand van het aantal items met de tag 'hamradio' is het een gebied wat me interreseert. Mijn specifieke interesse is in de techniek (en soms de magie) achter draadloze geluids, beeld en dataoverdracht. Tot nu toe heb ik me alleen met de ontvangst bezig gehouden. Maar om eventueel verder te kunnen en meer van de techniek te snappen wil ik ook het zendamateur examen halen. Ook omdat ik dan in de toekomst mogelijkheden heb om actief met deze techniek bezig te zijn. Dus ben ik begonnen aan zelfstudie voor het N examen.

Update: Met alleen zelfstudie valt het toch wat tegen, ondanks dat ik de MTS electronica ooit heb gehaald. Via het HAM radio project van Randomdata heb ik de online cursussen van Delta-India-Golf gevonden: Digitale leeromgeving zend amateurs. Eens kijken of dat een manier is waarop het leren beter lukt.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009262 seconds.