Spam van superfoto.nl gericht aan een e- ... / 2012-07-19

2012-07-19 Spam van superfoto.nl gericht aan een e- ...
Spam van superfoto.nl gericht aan een e-mail adres wat ik alleen gebruikt heb om iets te bestellen bij mycom. Dus niet voor de mailinglist van mycom, die al eens gelekt heeft: MyCom-mailinglist was paradijs voor spammers - Webwereld 23 Juni 2000. Ik heb dat e-mail adres gebruikt om een bestelling bij mycom af te handelen op 11 december 2008. Dus mycom verkoopt zijn adressenbestand aan superfoto of superfoto heeft langs een andere weg dat adressenbestand verkregen. Volgens de privacy policy van Mycom verkopen ze hun bestand niet.

Melding gedaan bij spamklacht.nl met vermelding van de bron van het adres.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009876 seconds.