Ik heb een echte originele T65 draaischi ... / 2012-08-26

2012-08-26 Ik heb een echte originele T65 draaischi ...
Ik heb een echte originele T65 draaischijftelefoon te pakken gekregen. Productiedatum april 1985. Ik ga hem nog schoonmaken. In een simpele test kwam ik al gauw achter een te verwachten probleem: de ATA die ik gebruik voor VoIP experimenten, een cisco ata 186, snapt geen pulsedialing. Maar voor inkomende gesprekken is deze telefoon al goed genoeg. Misschien handig voor inkomende gesprekken op Collectors*Net!

Later viel me trouwens iets op aan de productiedatum: in juni 1978 hadden we thuis al een telefoon met druktoetsen en dtmf. Maar dtmf ondersteuning werd in Nederland gefaseerd ingevoerd, toen ik in 1984 stage liep bij kpn telecom waren er nog electromechanische centrales in Utrecht die geen dtmf ondersteuning hadden.

Update 2012-08-28: Een echte T65 draaischijftelefoon is voor iedereen bereikbaar: bij de webwinkel van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie zijn ze te koop. Prachtige website met de nodige Nederlandse telefoonhistorie met een knipoog.

Tags: , , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009542 seconds.