De discussie over stemcomputers barst we ... / 2012-09-13

2012-09-13 De discussie over stemcomputers barst we ...
De discussie over stemcomputers barst weer los, met als dieptepunt een kort stukje in de verkiezingsavond televisie met dat het niet gebruiken van stemcomputers komt door Rop Gonggrijp en de actiegroep wij vertrouwen stemcomputers niet. Die toonden inderdaad aan dat stemcomputers niet te vertrouwen zijn, en na gedegen onderzoek is daaruit volgend het besluit genomen door de overheid om stemcomputers af te schaffen. Ondanks zwaar lobbywerk van de makers van de stemcomputers. Maar dat was vast een veel te genuanceerd verhaal waar geen tijd voor was tussen het vertellen dat er nog maar weinig uitslagen beschikbaar waren.

Het besluit om niet met stemcomputers te werken is volkomen terecht, volgens mij. Er is in de tijd van de stemcomputers een incident gebeurt waarbij vermoedelijk de bediener van de stemcomputer veel voorkeursstemmen op zichzelf heeft verzameld: Raadslid verdacht van stembusfraude - Volkskrant 2007/03/28 en alleen al het feit dat het artikel uitspraken van de officier van justitie bevat als:
Hij heeft waarschijnlijk in een aantal clusters op zichzelf gestemd
geeft aan hoe onmogelijk het was om de uitslag achteraf te controleren.

Toch komt die roep om de stemcomputer weer terug, zoals eerder opgemerkt:

Mijn mening: Democratie is geen mediaspektakel en dus moeten we rustig geduld hebben tot alle stemmen geteld zijn. Nee, dan kun je geen avond vullen met mooie animaties en multitouch schermen. Maar dan heb je een werkende en controleerbare democratie. Daar hebben we meer aan dan aan een avond 'nieuws'.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.57 2022/02/15 21:48:18 koos Exp $ in 0.008952 seconds.