Het landelijke netwerk van slimme meters ... / 2012-09-15

2012-09-15 Het landelijke netwerk van slimme meters ...
Attention: this item is more than 5 years old, links can be broken and information can have been updated.
Het landelijke netwerk van slimme meters: veiligheid lijkt vooral gestoeld op onderling vertrouwen - Jaap-Henk Hoepman. Een interresant stuk over de veiligheid van de 'slimme meter'. Waarbij de beveiliging vooral lijkt te zijn om de electriciteitsproducenten en electriciteitstransporteurs tegen mogelijk frauderende klanten te beschermen, maar vooral niet om de klanten te beschermen tegen frauderende bedrijven of ongewenst uitlezen door andere partijen.

Ik ben nogsteeds voor een slimme meter die aan de binnenkant mij alle details geeft die ik wil zodat ik zelf mijn energiegebruik in de gaten kan houden en naar de electriciteitsleverancier net voldoende informatie geeft zodat deze een rekening kan sturen. De electriciteitsleverancier wil natuurlijk graag met de directe meetwaarden capaciteitsplanning doen. En dat laatste is natuurlijk waar de schoen tussen mijn privacy en de gewenste nauwkeurigheid voor capaciteitsplanning gaat wringen. Maar nu ik lees dat de eerste concentratie van gegevens bij de kasten in de straat is zie ik een prima oplossing: meet daar het instantane gebruik van de alle aangesloten huishoudens tezamen en gebruik dat voor het direct meten van het gebruik en plannen van capaciteit. De instantane gegevens per huishouden zijn dan veilig in die huishoudens en kunnen daarbuiten niet misbruikt worden, en precies op het laatste punt in het distributienetwerk kan gemeten worden hoeveel energie er afgenomen wordt. De energieleverancier heeft dan voldoende informatie om nauwkeurig productie capaciteitsplanning te doen en benodigde transportcapaciteit te weten en gegevens wat ik wanneer gebruik kunnen niet misbruikt worden.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.62 2023/09/19 14:49:50 koos Exp $ in 0.007530 seconds.