Meer onveiligheid met 'slimme meters', m ... / 2012-09-23

2012-09-23 Meer onveiligheid met 'slimme meters', m ...
Meer onveiligheid met 'slimme meters', maar dan echt uit de categorie 'privacy gevoelige data delen met iedereen die ervoor wil betalen': Smart meter data shared far and wide - The Age Australia (engelstalig).
DETAILED information about electricity customers' power usage, which gives insights into when a house is occupied, is being shared with third parties including mail houses, debt collectors, data processing analysts and government agencies.
Ik moest even opzoeken wat de term 'mail house' kan betekenen maar dat is denk ik wat we hier een 'marketing bedrijf' noemen, die dus graag zoveel mogelijk gegevens van mensen verzamelen om ze in passende marketing campagnes lastig te vallen.

Dit is wel heel absurd delen van data. En voorzover ik begrijp is de enige manier om achter je eigen gegevens te komen hiermee instemmen. Want je eigen meetgegevens moeten natuurlijk eerst naar een bedrijf wat ze nog net niet publiek post (maar als iemand daarvoor wil betalen..) voordat je ze zelf weer kan opvragen.

Ik blijf erbij: de uitgang voor meetgegevens van 'slimme meters' zit aan de verkeerde kant. Als ik iets wil met deze gegevens wil ik ze aan de binnenkant zelf uitlezen, verwerken, visualiseren en er conclusies uit trekken. Andere statistieken die ik thuis verzamel waar uit af te leiden valt of er mensen thuis zijn kunnen vanwege mijn keuze voor privacy ook niet door derden opgevraagd worden.

Via Australian Smart Meter Data Shared Far and Wide - Slashdot your rights online

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008887 seconds.