Ik probeer regelmatig tijd te maken voor ... / 2012-10-14

2012-10-14 Ik probeer regelmatig tijd te maken voor ...
Ik probeer regelmatig tijd te maken voor de Digitale Leeromgeving zend amateurs maar dat lukt niet altijd. Vanmiddag wel, en in de vragen van de cursus kwam ik een mooie instinker tegen kwa vraagstelling, goed dat ik er in de dlza cursus op gewezen ben en niet tijdens het examen tegenaanloop. De vraagstelling zit ook in het N-examen radio-amateur frequentiegebruik zoals afgenomen in Februari 2011:
Een zender is aangesloten op een kunstantenne (dummy load). Het uitgangsvermogen van de zender wordt met een factor 4 vergroot.

De uitgangsstroom wordt dan:
Bij eerste lezing dacht ik dat de vraagstelling iets was in de richting "je sluit een dummyload aan op een zender, en dus vergroot het zendvermogen met een factor 4". Onjuist, na het nog eens rustig overdacht te hebben, de vraag is "de uitgang van een zender is aangesloten op een dummyload (= een constante weerstand die zendvermogen kan dissiperen) en we vergroten het uitgangsvermogen met een factor 4".

Dan zijn ineens 'zender' en 'dummyload' eigenlijk niet meer zo belangrijk: het vermogen wat in een weerstand wordt gestopt vergroten we met een factor 4, hoeveel keer groter is de stroom. Met P = I²*R betekent duidelijk bij een constante R en 4 keer zoveel P dat I wortel(4) dus 2 keer zo groot wordt.

Erg nuttig om nu tegen die vraagstelling aan te lopen!

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.57 2022/02/15 21:48:18 koos Exp $ in 0.008878 seconds.