Nogsteeds bezig met de studie voor het r ... / 2012-11-21

2012-11-21 Nogsteeds bezig met de studie voor het r ...
Nogsteeds bezig met de studie voor het radio amateur examen. Ik moet blijven oefenen op de diverse onderdelen omdat ze anders wegzakken. Volgens de website van de stichting radio examen - volgende examens zal de eerstvolgende mogelijkheid om een examen te doen in maart 2013 in Amersfoort zijn. Een goed moment om naar toe te gaan werken.

Update: Ik sta ingeschreven voor het Novice examen op 6 maart 2013.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008652 seconds.