In de uitzending van KRO reporter van af ... / 2012-12-10

2012-12-10 In de uitzending van KRO reporter van af ...
In de uitzending van KRO reporter van afgelopen vrijdag werd gesproken over devices die open en bloot een webinterface aan het Internet zichtbaar hebben. Specifiek HP all-in-one printer/scanners waar op afstand een scan aangevraagd kan worden of opgeslagen scans bekeken kunnen worden of Iomega NAS devices die graag hun files delen.

Volgens mij zijn die devices ontworpen voor de thuismarkt, gaan er van uit dat ze achter een NAT-router zitten en wil de marketing vooral dat ze simpel te gebruiken zijn zonder veel onhandige security en vervolgens worden ze aangeschaft door kleinzakelijke gebruikers die een zakelijke aansluiting met meerdere IPs en zonder default firewall hebben. Maar dat is mijn conclusie, dit soort technische details liet de reportage weg.

Het punt van de reportage was vooral 'jullie leveren onveilig spul' naar leveranciers.

Bij gebrek aan details lijkt het er dus op dat leveranciers aannemen dat producten vooral voor thuis zijn en dus door NAT afgeschermd zullen worden. Ook weer een nadeel van NAT. Voor dit soort apparaten zou het een overweging zijn om alleen toegankelijk te zijn vanuit het lokale netwerk en als je iets anders wilt moet je langs een "weet u het zeker" vraag. Als ze via IPv6 bereikbaar worden lijkt dat me zeker een zinnige standaardkeuze.


Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008658 seconds.