En nogsteeds is het de nationale theater ... / 2013-03-06

2013-03-06 En nogsteeds is het de nationale theater ...
En nogsteeds is het de nationale theaterkassa niet gelukt om het correcte e-mail adres in hun bestand te krijgen en krijg ik dus weer een bevestiging van een door iemand aangeschaft kaartje. Maar er zit nu een link bij om de gegevens te corrigeren, daar maar gebruik van gemaakt.

Dit loopt al 10 maanden: eerste spam van de nationale theaterkassa en nogsteeds spam van de nationale theaterkassa.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008291 seconds.