Na veel vertragingen is nu de veiling dr ... / 2013-04-23

2013-04-23 Na veel vertragingen is nu de veiling dr ...
Na veel vertragingen is nu de veiling drie commerciële radiofrequenties gestart. Er is het nodige over te doen of kavel A7 geen kat in de zak is maar misschien is het om te draaien: nu kan een redelijk goedkoop FM kavel gebruikt worden om precies op tijd mee te gaan in de landelijke uitrol van digitale commerciële radio. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009150 seconds.