Ook ander succes met de HF upconvertor e ... / 2013-09-28

2013-09-28 Ook ander succes met de HF upconvertor e ...
Ook ander succes met de HF upconvertor en sdrsharp: ik hoor momenteel de 'warble' van volgens mij PSK31 op de 20 meter band, op 14.085 MHz. Dat betekent in ieder geval dat de actieve antenne het ook doet en dat er HF amateur signalen uit de ruis te vinden zijn.

Alleen heeft SDRsharp (nog) geen PSK31 plugin en een snelle google kan die ook niet vinden. Het ontvangen audio (USB) signaal bewaren als .wav file in SDRsharp en er fldigi op loslaten leverde ook geen leesbare tekst op.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.007837 seconds.