En toen las ik even door over Gqrx softw ... / 2013-10-02

2013-10-02 En toen las ik even door over Gqrx softw ...
En toen las ik even door over Gqrx software defined radio: Op de Gqrx download page staat ook gewoon een verwijzing naar een Ubuntu PPA voor Gqrx waarmee het nog makkelijker wordt om het te installeren op een Ubuntu desktop en er mee aan de gang te gaan. Ik zal wel Ubuntu ervoor moeten upgraden naar de 12.04 LTS desktop versie, maar dat moet zondermeer: updates voor 10.04 LTS desktop zijn gestopt.

En ik vroeg me al af hoe moeilijk het zou zijn om digitale modes te decoderen. De truuk is om dat over te laten aan fldigi en de audio te routeren via pulseaudio: Gqrx and Pulseaudio - OZ9AEC.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009070 seconds.