Eerste succes in het decoderen van PSK31 ... / 2013-10-03

2013-10-03 Eerste succes in het decoderen van PSK31 ...
Attention: this item is more than 5 years old, links can be broken and information can have been updated.
Eerste succes in het decoderen van PSK31: na het zien van de video Introduction to PSK31 - Receiving van K7AGE heb ik op zijn video Sample of 20 Meter Activity for PSK31 Introduction Video van K7AGE eens fldigi losgelaten. Wat Randy K7AGE vertelt over audio schakelen in Windows in de introductievideo zou met pavucontrol in Linux ook moeten kunnen. De input van fldigi schakelen met pavucontrol naar 'Monitor' lukt me niet, maar gewoon het geluid van de speakers weer opnemen met de microfoon lukt wel. Hooguit dat er wat omgevings geluiden mee in fldigi komen maar daar kan fldigi prima tegen. Deze digitale modes over HF moeten natuurlijk bestand zijn tegen wat ruis.

Grappig is ook dat vanaf 14.070 MHz diverse PSK31 signalen dus dicht naast elkaar kunnen leven. Omdat single side band signalen geen draaggolf hebben drukken ze elkaar niet weg maar komen over elkaar heen te liggen.

De missende mentale schakel die ik moest maken is dat ik niet specifiek een signaal moest opzoeken om te decoderen maar dat je gewoon een (ruim) stuk band vanaf een basisfrequentie (14.070 MHz) dus kunt pakken en dat vervolgens in zijn geheel door fldigi kunt laten analyseren en daar de goeie signalen uit het waterval scherm halen.

Update:
Na een reboot en wat sleutelen aan pavucontrol heb ik wel de optie om 'Monitor of Internal Audio Analog Stereo' te kiezen.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.62 2023/09/19 14:49:50 koos Exp $ in 0.006435 seconds.