Eerste poging met rtl_fm in USB (upper s ... / 2013-10-03

2013-10-03 Eerste poging met rtl_fm in USB (upper s ...
Eerste poging met rtl_fm in USB (upper side band) mode en fldigi. Nog geen succes, maar voor de aantekeningen:
$ mkfifo capture.wav
$ rtl_fm -U -f 114065000 -g 40 -o 4 | sox -t raw -r 24k -es -b 16 -c 1 -V1 - capture.wav
De aanpak met sox is omdat fldigi wel .wav files kan lezen maar geen raw files.

Ik kom nog geen gain-level/oversampling level tegen waarbij fldigi in het waterfalldisplay iets geeft wat op PSK31 lijkt.

Even gecontroleerd met sdrsharp onder windows, daar kan ik prima mee AM omroepstations ontvangen. De 20m amateurband lijkt alleen erg leeg momenteel, dus daar kan ik geen PSK31 uit halen.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008691 seconds.