Configuratie voor VDSL van xs4all met het eindpunt op een linux server / 2014-04-02

2014-04-02 Configuratie voor VDSL van xs4all met het eindpunt op een linux server
Deze configuratie is ondertussen achterhaald: de firmware updates voor de 7360 maken telnet toegang en een startup script in /var/flash/debug.cfg onmogelijk. Mijn huidige configuratie staat in Xs4all VDSL met DrayTek Vigor 130 VDSL modem en PPP eindpunt op Linux (ubuntu) server.

Mijn configuratie is natuurlijk gebaseerd op PPPoE passthrough op Fritz!Box 7360 voor XS4all VDSL maar ik gebruik (Ubuntu) Linux.

Mijn huidige /var/flash/debug.cfg op de Fritz!Box 7360:

sleep 120
killall dsld
sleep 10
brctl addif lan ptm_vr9
ifconfig ptm_vr9 up
De Fritz!Box 7360 hangt aan een 802.1q geschikte switch die vlan 2 native en vlan 6 tagged accepteert op deze poort. Uiteindelijk komen beide vlans uit bij de server, en die heeft voor deze vlans de volgende configuratie in /etc/network/interfaces:
iface eth0.2 inet static
    address 10.0.0.150
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 10.0.0.255
    up ifconfig $IFACE -multicast
    up ip addr add dev eth0.2 192.168.178.11/24

auto eth0.6
iface eth0.6 inet static
    address 0.0.0.0
    netmask 0.0.0.0
    broadcast 255.255.255.255
De configuratie voor eth0.6 geeft een foutmelding maar resulteert wel in een beschikbare eth0.6 zonder IP adres erop.

Voor de ppp sessie heb ik in /etc/network/interfaces:

auto pppoe
iface pppoe inet ppp
    provider xs4all-vdsl
Dit start dus pppd met als configuratie /etc/ppp/peers/xs4all-vdsl, deze file is natuurlijk grotendeels afgeleid van de adsl/pppoa naar pptp configuratie die ik eerder gebruikte. De inhoud van /etc/ppp/peers/xs4all-vdsl:
plugin rp-pppoe.so modem
user koos@xs4all.nl
noipdefault
ipv6 ,
ipv6cp-use-persistent
defaultroute
persist
maxfail 0
noproxyarp
ipparam xs4all
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 3
pty "pppoe -I eth0.6"
mtu 1492
mru 1492
Vervolgens moet er IPv6 adresruimte aangevraagd worden via DHCPv6 met prefix delegation. Om dat proces te bespoedingen geef ik vanuit /etc/ppp/ipv6-up.d/dhcp6 een SIGHUP naar dhcp6c met
#!/bin/sh

kill -HUP `cat /var/run/dhcp6c.pid`
De configuratie van wide-dhcpv6 in /etc/wide-dhcpv6/dhcp6c.conf voor prefix-delegation naar eth0.1 en eth0.3 :
interface eth0.1
{

};
interface eth0.3
{

};
interface ppp0
{
    send ia-pd 0;

    script "/etc/wide-dhcpv6/dhcp6c-script";
};
id-assoc pd {
  prefix-interface eth0.1 {
    sla-id 1;
  };
  prefix-interface eth0.3 {
    sla-id 2;
  };
};
Vervolgens wil ik nog een extra uitgaand adres toevoegen voor uitgaand verkeer en verkeer voor de toegekende /48 adresreeks wat ik verder intern niet kwijt kan niet weer de ppp verbinding opsturen. In /etc/ppp/ipv6-up.d/outgate:
#!/bin/sh

ip -6 addr add 2001:xxx:xxxx:xxxx::13/128 dev ${PPP_IFACE}
ip -6 route add unreachable 2001:xxxx:xxxx::/48
Met een fritz!box gaat het voorlopig niet lukken om de mtu/mru weer naar 1500 te krijgen. De keuze is dus om op andere plekken hier rekening mee te houden. Voor IPv6 staat nu in /etc/radvd.conf:
interface eth0.1
{
  AdvSendAdvert on;
  AdvHomeAgentFlag off;
  AdvLinkMTU 1492;
  prefix ::/64 {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
        AdvPreferredLifetime 604800;
        AdvValidLifetime 2592000;
  };
};
Dit voorbeeld neemt automatisch de door wide-dhcp6c ingestelde adressen over. Dat heeft een nadeel: bij elke DSL hik raak ik ook intern alle IPv6 adressen en verkeer kwijt. Ik ben dus overgestapt op het met de hand instellen van de adresreeksen.

En in de iptables regels:
ip6tables -t mangle -A FORWARD -o ppp0 -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
iptables -t filter -A OUTPUT -o ppp0 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.010189 seconds.