Een niet al te hoge SO-50 radio amateur satelliet overkomst / 2014-05-02

2014-05-02 Een niet al te hoge SO-50 radio amateur satelliet overkomst
Vanavond was er een overkomst van de SO-50 satelliet die redelijk te doen was. Ideaal is als de satelliet recht over komt, maar dat gebeurt natuurlijk niet al te vaak. Deze overkomst had als maximale elevatie 54 graden boven de horizon, waardoor de periode waarin ik een contact zou kunnen leggen redelijk kort was (ongeveer 5 minuten). Alleen waren die minuten gevuld met succesvolle contacten door andere radio amateurs waarvan ik het meeste goed kon verstaan. Een mooi moment om te luisteren en er niet doorheen te roepen.

Achteraf weet ik de roepletters die ik gehoord heb alleen niet meer, misschien toch eens een manier vinden om deze sessies op te nemen.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.007557 seconds.