Ook de motorsportschool Zolder is blijkb ... / 2014-05-13

2014-05-13 Ook de motorsportschool Zolder is blijkb ...
Ook de motorsportschool Zolder is blijkbaar van de categorie dat als ze een willekeurig e-mail adres ergens krijgen dat ze dat dan gelijk zonder controle op een mailing list zetten voor de laatste nieuwtjes. Iemand heeft blijkbaar een adres van mij bij elkaar bedacht en nu mag ik op de hoogte blijven van belangrijke zaken als
Voor volgende week donderdag zit het vrij rijden en de sprint ook al vol. De dag nadien, op de 23ste, hebben we, buiten het niveau 2 dat reeds volzet is, nog wel wat plaats vrij. Dan organiseren we ook voor de 2de maal de Advanced Riding Training.
Gewoon domme spammers, en het bedrijf wat ze inzetten voor hun website en nieuwsbrieven heeft blijkbaar nog nooit nagedacht over dit soort fouten in adresbestanden. Het compleet ontbreken van informatie hierover op de website en het ontbreken van contactgegevens bij het whois-record geven mij het idee dat dit misschien zelfs de opzet is en niet een over het hoofd gezien detail.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008409 seconds.