Na wat hikken van de verbinding naar bui ... / 2014-06-03

2014-06-03 Na wat hikken van de verbinding naar bui ...
Na wat hikken van de verbinding naar buiten was ik er een paar maanden terug niet blij mee dat intern dan ook de IPv6 routering stukging. Dat bleek te zijn omdat wide-dhcpv6-client bij het niet meer kunnen verkrijgen van adressen via prefix delegation deze ook terugtrekt van de gedelegeerde interfaces. Vervolgens vervallen de routes naar de subnetten thuis en kan ik met clients daar niet meer werken. Maar ik wil ook met IPv6 werken als de verbinding naar buiten weg is.

Ik had als oplossing bedacht om wel een prefix op te vragen maar niet meer de interfaces te laten configureren door wide-dhcpv6-client, maar ze gewoon statisch te configureren. Uit /etc/wide-dhcpv6/dhcp6c.conf:
interface ppp0
{
    send ia-pd 0;

    script "/etc/wide-dhcpv6/dhcp6c-script";
};
id-assoc pd {
#  prefix-interface eth0.1 {
#    sla-id 1;
#  };
#  prefix-interface eth0.3 {
#    sla-id 2;
#  };
};
Alleen komt er dan een hele obscure foutmelding uit wide-dhcpv6:
Jun 3 09:26:18 greenblatt dhcp6c[6474]: add_options: /etc/wide-dhcpv6/dhcp6c.conf:14 IA_PD (0) is not defined
Jun 3 09:26:18 greenblatt dhcp6c[6474]: main: failed to parse configuration file
En bij xs4all krijg ik geen IPv6 meer als ik het niet opvraag met prefix-delegation. Dat is heel lang goedgegaan, maar met de laatste updates aan hun access-routers ging het echt mis en zat ik ineens zonder IPv6. Configuratie aangepast, ik ken ze nu weer toe. Er blijkt echt iets te moeten gebeuren met de prefix delegatie om wide-dhcpv6-client er eentje op te laten vragen.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009272 seconds.