N-cursus radiozendamateur in Utrecht / 2014-12-14

2014-12-14 N-cursus radiozendamateur in Utrecht
Attention: this item is more than 5 years old, links can be broken and information can have been updated.
Bij de Veron afdeling Centrum is vanaf 5 januari 2015 weer plaats voor enkele cursisten die de "Novice" amateur radio licentie willen behalen. Voor mensen uit de buurt die nadenken om dat een keer te halen misschien het ideale goede voornemen voor 2015!

Meer informatie: N-cursus radiozendamateur Fort de Gagel start 5-01-2015.

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.62 2023/09/19 14:49:50 koos Exp $ in 0.010226 seconds.