Ik lees mijn e-mail niet met een browser! / 2015-06-29

2015-06-29 Ik lees mijn e-mail niet met een browser!
Uit recente e-mail van de bibliotheek utrecht:
de Bibliotheek Utrecht heeft u een e-mail gestuurd met als onderwerp ‘Goed nieuws: Bibliotheek op de Neude’.
Dat u de inhoud van deze e-mail niet direct kunt lezen komt wellicht door de instellingen van uw browser.
Nee hoor, ik lees mijn e-mail niet met een browser, die zijn daar niet voor.

Dat ik de tekstversie zie komt door
alternative_order text/plain text/html
in mijn .muttrc.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.011143 seconds.