Meer spam voor een Belg / 2015-09-11

2015-09-11 Meer spam voor een Belg
Ruim 3 jaar later is er de laatste weken weer een opmerkelijke stijging van spam die denkt dat ik een bedrijf in België ben. Dezelfde bedrijfsnaam en e-mail adres die ik eerder zag in spam die veroorzaakt werd door adreslijsten van Email-Packs.

Recente bedrijven die de fout maken deze frauduleuze en waardeloze lijsten aan te schaffen en te gebruiken voor het illegaal benaderen van mensen:

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009407 seconds.