Electrisch energieverbruik en gewoontes meten / 2015-09-12

2015-09-12 Electrisch energieverbruik en gewoontes meten
In mijn 1-wire projecten was ook nog het plan om de watt-uur pulsen van de electricteitsmeter te gaan tellen. Met een schakeling met lichtgevoelige leds en een teller is het me nooit gelukt de pulsen betrouwbaar te tellen.

Ik ontdekte de YouLess die het tellen van zo'n ledje of van een draaischijfmeter terdege opgelost heeft en die niet begint met de data naar een externe dienst te sturen voor ik er naar kan kijken. Er is gewoon een simpele interface waarmee de tellingen van de YouLess via het netwerk uit te lezen zijn en die gebruik ik natuurlijk en maak er interne statistieken van.

YouLess stroomgebruik per kwartier
Gemeten electriciteitsgebruik per kwartier
Van die statistieken maak ik ook een grafiek met een nauwkeurigheid per kwartier. Die keuze is omdat de 'slimme meter' per kwartier uitgelezen kan worden en ik wil wel eens weten wat je er dan uit kan halen. Heel veel dus! Uit de kwartierwaarden is een hoop te halen over onze dagelijkse gewoonten, zeker als je ze over een lange termijn beschikbaar hebt. Voor de meeste pieken kan ik een verklaring bedenken en als eenmaal bekend is welke actie welke hoeveelheid energie gebruikt kan je daarna andere pieken ook weer uitleggen. Opvallend is dat zelfs bij de resolutie van 15 minuten een kort maar duidelijk gebruik zoals de waterkoker of een lange termijn wijziging zoals het licht aan of uit schakelen prima te zien is.

De YouLess kan wel data naar externe diensten sturen, maar werkt dus prima als dat uit staat. Bij wat nader onderzoek bleek dat er toch wel iets externe communicatie nodig is: de klok wordt gesynchroniseerd met behulp van een script op de website van YouLess en om die site te vinden wordt 8.8.8.8 (google) als nameserver gebruikt. Het was netter geweest als daarvoor ntp gebruikt zou worden en de nameserver configureerbaar was maar ik denk dat de hardware van de YouLess dat niet aan kan.

Tags: , , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009010 seconds.