Nog meer omfietsen door werkzaamheden door omfietsen rond het Eykmanplein in Utrecht / 2018-09-24

2018-09-24 Nog meer omfietsen door werkzaamheden door omfietsen rond het Eykmanplein in Utrecht
In Maart 2018 begonnen er werkzaamheden aan de fietspaden rond het Eykmanplein. Er stond toen een bordje bij het fietspad over 'enige verkeershinder'. Ondertussen zijn we zes maanden verder en is er nog steeds behoorlijk veel verkeershinder voor mij als fietser.

Vandaag was een nieuw record, door het tegelijk uitvoeren van twee projecten moet ik nu met de fiets 3 keer de Kardinaal de Jongweg oversteken met iedere keer wachttijden voor verkeerslichten en een paar extra haakse bochten en krappe plekken.

Mijn normale route is dat ik uit de Professor J.W. Dieperinklaan kom, rechtsaf het fietspad langs de Eykmanlaan neem, dan op het Eykmanplein eerst de Kardinaal de Jongweg en daarna de Blauwkapelseweg oversteek, vervolgens over de Van Esveldstraat fiets en dan de route vervolg met het fietspad langs de Kardinaal de Jongweg.

Ingetekend op een OpenStreetMap kaartje: mijn normale route rond het Eykmanplein. In deze route rij ik op fietspaden aan de rechterkant van de weg en heb ik geen scherpe bochten en lastige opstoppingen.

De werkzaamheden van het project fietsroute Overvecht-Utrecht Science Park zijn dus in Maart 2018 begonnen. Dat begon aan de Pieter Nieuwlandstraat waardoor het niet meer mogelijk was normaal om de rotonde te rijden. Dan maar de Eykmanlaan oversteken na een scherpe hoek en uiteindelijk pas bij de Jan van Galenstraat oversteken.

Ingetekend op hetzelfde kaartje: de eerste omleiding rond het Eykmanplein. Met rood aangegeven waar ik blokkades tegenkwam.

De Van Esveldstraat is maar kort weer open geweest nadat ik weer langs die kant om het Eykmanplein kon, daarna ging alles daar weer open.

Vandaag kwam er nog bij dat de Eykmanlaan opengebroken werd vanwege het project Opnieuw inrichten Eykmanlaan.

In de planning van dit project is ingetekend dat er oversteekmogelijkheden blijven voor fietsers en voetgangers op de Eykmanlaan. Alleen waren die vandaag niet uitgevoerd, er staat nu een hek langs de zijkant van de Eykmanlaan om dat oversteken compleet onmogelijk te maken.

De fietsroute zoals deze nu uitkomt ingetekend op het kaartje: de dubbele omleiding rond het Eykmanplein. Met ook in rood de blokkades.

Update 2018-09-24: Melding gedaan bij de gemeente Utrecht via Slim Melden Utrecht als Categorie: 02 Openbare ruimten, wegen, speelplaatsen / Subcategorie: 07 Overlast wegwerkzaamheden. In ieder geval snel een mailtje met een 'zaaknummer'.

Update 2018-09-25: Ik zie nu dat de meldingen site ook de optie heeft om aan te geven 'ik heb hier ook last van'. "Mijn" melding over de fietssituatie rond het Eykmanplein staat al op 5 keer (dus 4 mensen zijn het eens met de klacht).

Update 2018-09-27: Naar mijn werk 'omfietsen' via De Bilt gaat momenteel sneller. Op de terugweg gaat die route sneller zolang ik niet bij de buitenschoolse opvang hoef te zijn.

En de geplande oversteekmogelijkheid voor fietsers op de Eykmanlaan is beschikbaar maar het blijft navigeren door zand/grind met de fiets aan de hand.

Update 2018-09-28: De uitvoerder van de werkzaamheden nam contact op over mijn melding. Het is lastig door het samenlopen van twee projecten maar de fietsroute is er weer en zal beter aangegeven worden. Inderdaad was die route er toen ik naar huis ging.

Update 2018-10-04: Op deze ochtend was de fietsers/voetgangersoversteek weer even afgesloten wegens werkzaamheden. Op de terugweg 's middags was de oversteek weer beschikbaar.

Tags: , , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.010020 seconds.