De zoektocht naar de echte bron van een podcast / 2023-02-23

2023-02-23 De zoektocht naar de echte bron van een podcast
Vandaag kwam ik een artikel tegen Generaals b.d. Van Uhm en De Kruif beginnen podcast over oorlog en het leek me wel leuk om deze podcast eens te beluisteren.

Alleen geeft het artikel daar bijzonder weinig informatie over. Het enige wat er te vinden is:
De eerste aflevering van Veldheren wordt vrijdag op Spotify en Apple Podcast gelanceerd.
Maar ik wil allebei niet gebruiken om de podcast te beluisteren, ik wil deze podcast gewoon beluisteren in mijn podcast speler, te weten op dit moment 'Pocket Casts'. Zoals Dave Winer aangeeft in Podcasts are feeds - Dave Winer Scripting News is iets pas een podcast als het een RSS feed heeft. Dus ik zoek een URL van de RSS feed van deze podcast, dan kan ik de podcast toevoegen.

Diverse zoekopdrachten geprobeerd, en uiteindelijk kom ik terecht op Veldheren bij podcast24.nl / podcast24.co.uk waar nog steeds geen feed informatie staat. Maar de URL van de feed is wel uit de source te halen, omdat de podcast24.nl site ook gewoon op de feed gebaseerd is, maar dat zelf niet laat zien. In de source van de pagina zit nog informatie uit de feed en iets wat op een gemangelde url lijkt:
url:"https:\u002F\u002Frss.art19.com\u002Fveldheren"
En als ik daar eens aan snuffel lijkt het er wel op te gaan lijken:
$ curl -kI https://rss.art19.com/veldheren
HTTP/2 200 
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
x-content-type-options: nosniff
last-modified: Thu, 23 Feb 2023 14:50:22 GMT
cache-control: max-age=45, public
content-type: application/rss+xml; charset=utf-8
content-md5: NpD8EsLUoeqYLrvKp3UmZQ==
via: 1.1 haproxy, 1.1 varnish, 1.1 varnish
fastly-restarts: 1
accept-ranges: bytes
date: Thu, 23 Feb 2023 19:55:49 GMT
age: 0
x-served-by: cache-ams12743-AMS, cache-ams21063-AMS
x-cache: MISS, MISS
x-cache-hits: 0, 0
x-timer: S1677182149.621644,VS0,VE843
vary: Accept, Accept-Encoding, Accept-Language, Authorization,User-Agent,Origin
server: Fastly
strict-transport-security: max-age=300
content-length: 7164
application/rss+xml is het gewenste mime-type! En inderdaad als ik het bestand ophaal en inkijk:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:art19="https://art19.com/xmlns/rss-extensions/1.0" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Veldheren</title>
    <description>
      <![CDATA[<p>Veldheren is een podcast waarin twee ..
Het zou toch prettig zijn als het vinden van een podcast buiten spotify of apple om niet een halve hack is.

Verder weggestopt in de zoekresultaten, achter allerlei nieuwsartikelen die braaf hetzelfde herhalen kom ik uiteindelijk terecht op Veldheren podcast - Part of Corti Media Network waar wel verwijzingen naar de RSS feed staan, zowel in de pagina als in de metadata. Het kan wel, het is alleen nogal ondergesneeuwd.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.009825 seconds.