Ik heb gereageerd op de internetconsultatie "Pakketwijziging 2023-1 Nationaal Frequentieplan 2014" / 2023-08-14

2023-08-14 Ik heb gereageerd op de internetconsultatie "Pakketwijziging 2023-1 Nationaal Frequentieplan 2014"
Recent kwam er berichtgeving vanuit de Veron: Raken radioamateurs 430-440 MHz definitief kwijt? Maak bezwaar! - Veron

Na het doorlezen van wat echt het voorstel was vond ik de titel overdreven. We raken de band nu niet kwijt.

Wat wel kan gebeuren is dat de interferentie toeneemt, en dat wil ik als radioamateur ook voorkomen. Ik heb dus ook mijn zienswijze opgeschreven en diverse keren bewerkt om onder de grens van 2500 karakters te blijven. Ik wilde expres niet met een aangehangen document werken om zo mijn zienswijze direct leesbaar te hebben staan.

Tijdens het proces van bewerken heb ik natuurlijk een lokale kopie bijgehouden waar ik ook blij mee was toen de site een keer haperde. Uiteindelijk is het geworden:
Volgens mij zullen de wijzigingen in het Nationaal Frequentieplan voor de frequentiebereiken van 430 tot 436 MHz tot ongewenste situaties leiden.

Binnen het gebied van 430 tot 436 MHz zitten ook frequenties waar binnen de amateurdienst zeer zwakke signalen mogelijk zijn die de primaire gebruikers (radioamateurs) zonder interferentie willen ontvangen. Dit valt uiteen in twee delen, te weten het deel voor zwakke signalen tussen radioamateur stations onderling, op 432 tot 433 MHz en het deel voor signalen van satellieten die ook actief zijn in de amateurbanden, te weten 435 tot 436 MHz.

Mijn verwachting is dat dit slecht samengaat met de nieuw voorgestelde toepassing.

In theorie zou de tertiaire status van de nieuwe gebruiker van dit frequentiegebied betekenen dat deze gebruiker interferentie accepteert van de primaire gebruiker en geen interferentie veroorzaakt of direct stopt als de primaire gebruiker interferentie ervaart. In de praktijk verwacht ik dat dit in het dagelijks gebruik tot conflicten zal leiden. Volgens het document waar deze wijziging op gebaseerd is, EU Document Decision (EU) 2022/180 gaat dit om 'Medical data acquisition devices'. Het publiek zal niet kunnen begrijpen dat een radioamateur die haar of zijn hobby aan het uitoefenen is voorrang zou moeten krijgen op communicatie van een medisch apparaat en dat de radioamateur zou kunnen vragen om dat medische apparaat uit te schakelen.

Ik verwacht conflicten die vergelijkbaar zijn of erger dan met wat er nu al optreed rond 433.9 MHz. Neem bijvoorbeeld dat het algemeen publiek niet snapt dat een zendamateur die bezig is met haar of zijn hobby voorrang heeft op het kunnen openen en sluiten van auto's, terwijl dat bij een pure uitleg van het nationaal frequentieplan wel de status zou moeten zijn. Naast het tekort aan begrip wat kan leiden tot conflictsituaties is er ook de extra emotionele kant dat het om een medisch apparaat gaat, wat ongeacht de kwaliteit van het apparaat ook vrij zwaar zal wegen voor het algemeen publiek als argument dat het voorrang zou moeten hebben.

Naast de eerder genoemde mogelijke conflictsituaties is er ook nog de kans op de omgekeerde situatie als radioamateurs bezig zijn met vermogens richting het maximum voor dit frequentiegebied en dan storing veroorzaken in de medische apparatuur. Ondanks de tertiaire status van de medische apparatuur zie ik ook hier oorzaken van conflicten omdat daar ook dezelfde emotie telt van medische apparatuur versus hobbygebruik.

Verwijzingen en geraadpleegde bronnen:

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.62 2023/09/19 14:49:50 koos Exp $ in 0.009447 seconds.