Het Y2K-draaiboek wat ik kreeg voor de f ... / 1999-12-10

1999-12-10 Het Y2K-draaiboek wat ik kreeg voor de f ...
Het Y2K-draaiboek wat ik kreeg voor de faculteit .. alsof iemand weet dat de 3e wereldoorlog gaat uitbreken. (Update: dat niet, maar als er hier wat met de netspanning gebeurt wil je niet dat er computers aanstaan als de netspanning terugkomt)

Tags: ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newsitem.cgi,v 1.58 2022/12/12 15:34:31 koos Exp $ in 0.008973 seconds.