News items for tag burgerrechten - Koos van den Hout

2012-05-23 (#)
Nederland koploper in afluisteren telefoons - Volkskrant.nl
Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft dat uitgezocht. Dus ik vraag me dan al af of de getallen en conclusies niet al positief worden voorgesteld... ondanks dat ze al schokkend zijn.
In Nederland worden ruim 22 duizend telefoons afgeluisterd. Dat is 1 per 1.000, gemiddeld zo'n 50 per gemeente. Nederlandse opsporingsambtenaren luisteren daarmee veel meer telefoons af dan hun collega's in omringende landen.
Wat mij opvalt is de opmerking over de notificatieplicht:
Mensen die zijn afgeluisterd, moeten hierover worden geïnformeerd, maar dat heeft bij het OM niet altijd prioriteit. Wie hierover wel een brief van het OM ontvangt, kan nergens zijn beklag doen als hij niet begrijpt waarom hij is afgeluisterd. Dat moet beter, stelt Odinot.
Hier ga ik me toch echt afvragen of de gegevens wel kloppen. Dit leest alsof er van die meer dan 22000 telefoontaps toch een serieus deel opgevolgd wordt met een notificatie. Als dat zo zou zijn zou ik verwachten dat je daar toch wel eens dingen over hoort / leest, al is het simpelweg dat er iemand ergens klaagt dat er om onduidelijke reden een tap was en/of dat politie/justitie niet echt wil antwoorden op vragen/klachten erover.

Als ik het originele stuk er bij pak: Justitiële verkenningen: Tappen en infiltreren [PDF] staat er ook iets anders:
Verder is de telefoontap aan een termijn gebonden en is voorzien in een mededelingsplicht (notificatie) achteraf. Notificatie maakt het in beginsel mogelijk voor betrokkenen om zich achteraf over de toepassing van de telefoontap te beklagen. In de praktijk blijkt dit niet of nauwelijks te gebeuren, mogelijk ook omdat voor een klager vaak niet duidelijk is waar hij heen moet met zijn klacht (zie Odinot e.a., 2012).
De hele notificatieplicht wordt dus amper nageleeft, dat is iets anders dan "heeft niet altijd prioriteit". Wanneer gaat justitie zich eens aan de wet houden?

Tags: , ,
2012-05-04 (#)
Goed opiniestuk: Profiling het grootste gevaar voor privacy - Webwereld. Een goed overdacht en goed leesbaar stuk.
Van alle mensenrechten staat het recht op privacy in deze tijd het meest onder druk. Het is daarom van groot belang dat de overheid, de grootste privacyschender, strak aangestuurd wordt door middel van goede wetgeving.
Ook een goede opsomming hoe deze ontwikkelingen strijdig zijn met de Nederlandse grondwet.

Tags: , ,
2012-02-27 (#)
Het is niet eens meer echt verbazend: "Politie schendt wet met bevragingen CIOT-database" - webwereld.nl. Het blijkt nogsteeds de gewoonte om alle informatie die misschien bruikbaar is in een onderzoek op te vragen in plaats van alleen informatie over concrete verdenkingen:
Woordvoerder Florian Vingerhoeds [ van het regiokorps Gelderland-Zuid ] verklaart het hoge aantal antwoorden door het bevragen van meerdere personen in één enkele bevraging. "Wanneer iemand vaak belt met bepaalde telefoonnummers, kunnen we van die personen ook gelijk de naw-gegevens opvragen". Datzelfde geldt volgens hem voor de ip-adressen waarmee iemand vaak communiceert.
Het beste commentaar van Commentaar op "Politie schendt wet met bevragingen CIOT-database" - webwereld.nl:
Al die data opslaan gaat niet aan. We verzinnen een manier waarop de politiediensten die data uniform kunnen opvragen via aanvragen die centraal worden bijgehouden maar waarvoor de antwoorden direct van de aanbieders komen. Die aanvragen moeten digitaal ondertekend worden door een rechter en de telecomaanbieder mag er niet aan voldoen als het signatuur niet klopt. En iedereen mag opvragen of zijn telefoonnummer danwel ip adres in een aanvraag danwel antwoord opgedoken is.

Tags: , ,
2012-01-16 (#)
Een kritisch stuk over de hulp aan de ene kant van westerse landen voor het omzeilen van overheidscensuur in landen die de vrijheid van meningsuiting onderdrukken na het leveren van afluistertechniek aan dezelfde landen (engelstalig): Speak softly and carry a USB stick - Radio Netherlands Worldwide met een duidelijke uitspraak van Rop Gonggrijp:
"Western governments that paid for the development of repressive technology are now complaining that dictators are using it. Western countries love it when censorship is subverted in states run by adversaries, but they're far less concerned with freedom of expression in their own societies."
Via: Speak softly and carry a USB stick - Media network RNW

Tegelijkertijd politieke actie: GroenLinks wil vergunning voor export tapcentrales - nu.nl
GroenLinks wil de wet aanpassen om te voorkomen dat technologie om communicatie te tappen en te blokkeren naar landen gaat die met de technologie de mensenrechten schenden
In dat artikel komt nog voorbij uit het antwoord op eerdere kamervragen over Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de export van internetfilters en aftaptechnologie (ingezonden 17 oktober 2011). op hoe "professioneel" Digivox omgaat met de levering van systemen die misbruikt kunnen worden voor onderdrukking:
"Voordat DigiVox overgaat tot levering van een LI systeem, raadplegen we verschillende bronnen op het internet over de mensenrechtensituatie in het betreffende land en dan in het bijzonder of er sprake is van politieke gevangenen. Ook wordt in twijfel gevallen contact gezocht met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie", schrijft staatssecretaris Bleker.
Ze zoeken even op google? Er komt nu vast een hele nieuwe industrie in SEO (search engine optimization) voor het vriendelijker in beeld brengen van overheidsbeleid. Syrië zal daar momenteel wel geld in willen steken bijvoorbeeld.

Via: Twitter / @brenno: GroenLinks wil vergunningen voor taptechnologie

Tags: , ,
2011-10-30 (#)
Living one's life as performance art - Chris Jones on Google+.

Website for Hasan M. Elahi which is currently a bit slow, probably due to the New York Times article.

Tags: , ,
2011-06-20 (#)
Journalist Brenno de Winter wordt woensdag 22 juni 2011 verwacht bij de politie voor verhoor over fraude met ov-chipkaarten.

Statement over verhoor TLS - Brenno de Winter

Webwereld-journalist verhoord om OV-chipkraak - Webwereld

Klinkt als een geval 'aantonen dat de kleren van de keizer afwezig zijn is niet de bedoeling', Trans Link Systems wil duidelijk niet dat het zo duidelijk gemaakt wordt dat ze bezig zijn met miljarden uitgeven aan een slecht systeem met waardeloze privacy.

Tags: , ,
2011-05-18 (#)
Free Byron Latest news on Byron Sonne: G20 accused Sonne out on bail; strict limits on Web use, leaving home - Toronto Star.

The whole Byron Sonne case seems to me like a serious case of the police not wanting someone to publish the fact that the emperor's clothes were only marketing.

Tags: ,
2011-05-18 (#)
Enigzins verbazend: de politie wil een aangifte over de deep packet inspection van KPN tenminste accepteren: Politie bij DPI-aangifte: wat is daar erg aan? - Webwereld. Nu hangt dit erg af van de politie-agent en mentaliteit ter plaatse, maar ict-gerelateerde onderwerpen zijn vaak erg moeilijk voor de politie en daar willen ze dus liever geen aangifte van. En vervolgens klagen de deskundigen bij de politie op dit gebied dat er te weinig aangiftes op dit gebied binnenkomen.

Tags: , ,
2011-04-29 (#)
Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft onderzoek gedaan naar het opvragen van telecomgegevens door opsporingsdiensten via het CIOT. De conclusie is ingehouden kwa woordkeuze maar erg duidelijk:
De gegevensuitwisseling tussen de opsporingsdiensten en telecommunicatieaanbieders via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) vindt niet plaats overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving met de daarin opgenomen waarborgen tegen misbruik van de bestanden.
Ik vind de reactie van Opstelten erg interresant: die wil politie en opsporingsdiensten die na 1 mei nog de fout in gaan de toegang tot het CIOT ontzeggen.

Ik ben benieuwd wat dit oplevert: als de politie zich aan de wet houdt stort het aantal opvragingen in. Als de politie zich niet aan de wet houdt en Opstelten voert z'n dreigement uit stort het aantal opvragingen in.

Tags: , ,
2011-04-29 (#)
Opmerkelijk: Na alle eerdere berichten dat de tegenstand tegen het opslaan van vingerafdruk (ook) uit de gemeente Utrecht kwam (Volkskrant). Geformaliseerd door een op 10 maart 2011 aangenomen motie door de gemeenteraad Utrecht om de opslag van biometrische gegevens (vingerafdrukken) te stoppen:
Tekst van de motie: Draagt het college op:
- hiertoe een krachtig signaal af te geven aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan de Tweede Kamer;
- waarbij opgeroepn wordt, de wet zodanig aan te passen dat gestopt wordt met de opslag van biometrische gegevens ten behoeve van een residocumentenregistratie in enig digitaal overheidsregister.
Andere ergernis: bovenstaand is niet te vinden met zoeken in de website van de gemeente op 'vingerafdrukken'. Wat kan ik nog meer aan relevante dingen niet terugvinden?

Maar de uitvoering bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Utrecht loopt achter: Eis van afgifte vingerafdrukken voor ID-bewijs op woensdag 27 april officieel afgeschaft - Vrijbit.nl
voorlopig is vrijbit nu in de slag met de gemeente Utrecht, waar de hele volgende dag de afname en opslag van vingerafdrukken vrolijk doorging
Toch nog maar even wachten met dat nieuwe paspoort.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites, The Virtual Bookcase, book reviews
This page generated by $Id: newstag.cgi,v 1.37 2022/02/15 21:48:19 koos Exp $ in 0.024981 seconds.