News items for tag nederlands - Koos van den Hout

2023-09-03 Goede informatie over de stuw bij Grave
Ik ben oud genoeg om berichten over waterstanden gehoord te hebben op de radio 's ochtends met "Grave beneden de sluis" en ik heb wel eens bij Grave gekeken op de constructies die daar allemaal zijn in de Maas.

Toen er vrijdag een bericht was Stuw bij Grave stuk: scheepvaart stilgelegd vanwege dalende Maas - NOS was ik wel benieuwd naar meer informatie. Naast de berichtgeving bij de NOS dat het herstel redelijk vlot gaat was ik eigenlijk ook wel op zoek naar wat extra details.

Die ontdekte ik bij Rijkswaterstaat zelf: Nieuwsfeed: Stuw Grave | Rijkswaterstaat waar ook meer technische details staan.

Tags: , ,
2023-08-14 Ik heb gereageerd op de internetconsultatie "Pakketwijziging 2023-1 Nationaal Frequentieplan 2014"
Recent kwam er berichtgeving vanuit de Veron: Raken radioamateurs 430-440 MHz definitief kwijt? Maak bezwaar! - Veron

Na het doorlezen van wat echt het voorstel was vond ik de titel overdreven. We raken de band nu niet kwijt.

Wat wel kan gebeuren is dat de interferentie toeneemt, en dat wil ik als radioamateur ook voorkomen. Ik heb dus ook mijn zienswijze opgeschreven en diverse keren bewerkt om onder de grens van 2500 karakters te blijven. Ik wilde expres niet met een aangehangen document werken om zo mijn zienswijze direct leesbaar te hebben staan.

Tijdens het proces van bewerken heb ik natuurlijk een lokale kopie bijgehouden waar ik ook blij mee was toen de site een keer haperde. Uiteindelijk is het geworden:
Volgens mij zullen de wijzigingen in het Nationaal Frequentieplan voor de frequentiebereiken van 430 tot 436 MHz tot ongewenste situaties leiden.

Binnen het gebied van 430 tot 436 MHz zitten ook frequenties waar binnen de amateurdienst zeer zwakke signalen mogelijk zijn die de primaire gebruikers (radioamateurs) zonder interferentie willen ontvangen. Dit valt uiteen in twee delen, te weten het deel voor zwakke signalen tussen radioamateur stations onderling, op 432 tot 433 MHz en het deel voor signalen van satellieten die ook actief zijn in de amateurbanden, te weten 435 tot 436 MHz.

Mijn verwachting is dat dit slecht samengaat met de nieuw voorgestelde toepassing.

In theorie zou de tertiaire status van de nieuwe gebruiker van dit frequentiegebied betekenen dat deze gebruiker interferentie accepteert van de primaire gebruiker en geen interferentie veroorzaakt of direct stopt als de primaire gebruiker interferentie ervaart. In de praktijk verwacht ik dat dit in het dagelijks gebruik tot conflicten zal leiden. Volgens het document waar deze wijziging op gebaseerd is, EU Document Decision (EU) 2022/180 gaat dit om 'Medical data acquisition devices'. Het publiek zal niet kunnen begrijpen dat een radioamateur die haar of zijn hobby aan het uitoefenen is voorrang zou moeten krijgen op communicatie van een medisch apparaat en dat de radioamateur zou kunnen vragen om dat medische apparaat uit te schakelen.

Ik verwacht conflicten die vergelijkbaar zijn of erger dan met wat er nu al optreed rond 433.9 MHz. Neem bijvoorbeeld dat het algemeen publiek niet snapt dat een zendamateur die bezig is met haar of zijn hobby voorrang heeft op het kunnen openen en sluiten van auto's, terwijl dat bij een pure uitleg van het nationaal frequentieplan wel de status zou moeten zijn. Naast het tekort aan begrip wat kan leiden tot conflictsituaties is er ook de extra emotionele kant dat het om een medisch apparaat gaat, wat ongeacht de kwaliteit van het apparaat ook vrij zwaar zal wegen voor het algemeen publiek als argument dat het voorrang zou moeten hebben.

Naast de eerder genoemde mogelijke conflictsituaties is er ook nog de kans op de omgekeerde situatie als radioamateurs bezig zijn met vermogens richting het maximum voor dit frequentiegebied en dan storing veroorzaken in de medische apparatuur. Ondanks de tertiaire status van de medische apparatuur zie ik ook hier oorzaken van conflicten omdat daar ook dezelfde emotie telt van medische apparatuur versus hobbygebruik.

Verwijzingen en geraadpleegde bronnen:

Tags: ,
2023-07-11 Freedom gaat leveren op open dutch fiber
Goed nieuws vandaag voor mij: Bestel nu een Freedom pre-order op het netwerk van Open Dutch Fiber. Het gaat dus nog wel een tijd duren eer ik Freedom Internet via de glasvezel van open dutch fiber kan krijgen, dat zal dus in het eerste kwartaal van 2025 worden, een jaar na de geplande aanleg als alles volgens planning gaat.

Het voordeel is dat alle procedures dan uitgebreid getest zijn en de kinderziektes er uit zijn, dus dat zou dan redelijk makkelijk moeten gaan.

De exclusiviteit van T-Mobile het eerste jaar op het Open Dutch Fiber netwerk blijkt vrij streng te zijn:
Open Dutch Fiber heeft met T-Mobile een overeenkomst waarin staat dat op elke locatie waar zij een nieuw stuk netwerk realiseert, T-Mobile het eerste jaar exclusief - dus als enige provider - internetabonnementen mag leveren. In dat contract staat ook dat andere providers pas mogen beginnen met de technische implementatie op het moment dat dit jaar voorbij is.
Open Dutch Fiber publiceert vandaag ook over de koppeling met nieuwe operators: Open Dutch Fiber zet glasvezelnetwerk verder open met de komst van 3 nieuwe operators met daarin:
Glasvezelnetwerkbeheerder Open Dutch Fiber (ODF) heeft recentelijk nieuwe overeenkomsten gesloten voor de levering van diensten over het glasvezelnetwerk van ODF met een drietal operators; Fiber Operator, de Fiber Groep en Weserve. Hiermee krijgen bewoners en bedrijven in veel meer gebieden een grotere keuzevrijheid. De drie operators bedienen namelijk meerdere providers zoals Freedom Internet, TriNed, SNLR.nl, Fiber.nl, Fiber Zakelijk, Quinnect, Teleplaza, Multifiber, ONVI, Stipte en RapidXS.

Tags: ,
2023-07-06 Echt einde xs4all e-mail
Ik ontdekte vandaag dat ik e-mail van een bepaalde mailinglist niet had gehad, maar die e-mail komt eens per half jaar. Even zoeken in de logs leverde op dat ik in januari die e-mail nog op mijn kzdoos.xs4all adres kreeg. En dat adres blijkt nu echt niet meer te werken, bijna twee jaar nadat ik in augustus 2021 ben overgestapt naar Freedom Internet.

Het MX record is er nog wel:
koos@gosper:~$ dig +short -t mx kzdoos.xs4all.nl
10 mx.kpnmail.nl.
Maar berichten bouncen nu helemaal. Dit had in theorie 3 maanden na het opzeggen van xs4all moeten gebeuren maar blijkbaar is dat door alle migraties van het e-mail platform van xs4all naar kpn niet automatisch gebeurd, maar pas later in een opruim actie opgedoken. Nu zou het nog mooi zijn als ze doorkrijgen dat het MX record in DNS niet meer aan een bestaande klantrelatie hangt en dat dus ook opgeruimd kan worden.

Tags: ,
2023-02-23 De zoektocht naar de echte bron van een podcast
Vandaag kwam ik een artikel tegen Generaals b.d. Van Uhm en De Kruif beginnen podcast over oorlog en het leek me wel leuk om deze podcast eens te beluisteren.

Alleen geeft het artikel daar bijzonder weinig informatie over. Het enige wat er te vinden is:
De eerste aflevering van Veldheren wordt vrijdag op Spotify en Apple Podcast gelanceerd.
Maar ik wil allebei niet gebruiken om de podcast te beluisteren, ik wil deze podcast gewoon beluisteren in mijn podcast speler, te weten op dit moment 'Pocket Casts'. Zoals Dave Winer aangeeft in Podcasts are feeds - Dave Winer Scripting News is iets pas een podcast als het een RSS feed heeft. Dus ik zoek een URL van de RSS feed van deze podcast, dan kan ik de podcast toevoegen.

Diverse zoekopdrachten geprobeerd, en uiteindelijk kom ik terecht op Veldheren bij podcast24.nl / podcast24.co.uk waar nog steeds geen feed informatie staat. Maar de URL van de feed is wel uit de source te halen, omdat de podcast24.nl site ook gewoon op de feed gebaseerd is, maar dat zelf niet laat zien. In de source van de pagina zit nog informatie uit de feed en iets wat op een gemangelde url lijkt:
url:"https:\u002F\u002Frss.art19.com\u002Fveldheren"
En als ik daar eens aan snuffel lijkt het er wel op te gaan lijken:
$ curl -kI https://rss.art19.com/veldheren
HTTP/2 200 
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
x-content-type-options: nosniff
last-modified: Thu, 23 Feb 2023 14:50:22 GMT
cache-control: max-age=45, public
content-type: application/rss+xml; charset=utf-8
content-md5: NpD8EsLUoeqYLrvKp3UmZQ==
via: 1.1 haproxy, 1.1 varnish, 1.1 varnish
fastly-restarts: 1
accept-ranges: bytes
date: Thu, 23 Feb 2023 19:55:49 GMT
age: 0
x-served-by: cache-ams12743-AMS, cache-ams21063-AMS
x-cache: MISS, MISS
x-cache-hits: 0, 0
x-timer: S1677182149.621644,VS0,VE843
vary: Accept, Accept-Encoding, Accept-Language, Authorization,User-Agent,Origin
server: Fastly
strict-transport-security: max-age=300
content-length: 7164
application/rss+xml is het gewenste mime-type! En inderdaad als ik het bestand ophaal en inkijk:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:art19="https://art19.com/xmlns/rss-extensions/1.0" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0/" version="2.0">
 <channel>
  <title>Veldheren</title>
  <description>
   <![CDATA[<p>Veldheren is een podcast waarin twee ..
Het zou toch prettig zijn als het vinden van een podcast buiten spotify of apple om niet een halve hack is.

Verder weggestopt in de zoekresultaten, achter allerlei nieuwsartikelen die braaf hetzelfde herhalen kom ik uiteindelijk terecht op Veldheren podcast - Part of Corti Media Network waar wel verwijzingen naar de RSS feed staan, zowel in de pagina als in de metadata. Het kan wel, het is alleen nogal ondergesneeuwd.

Tags: , ,
2023-02-06 Afwachten tot Open Dutch Fiber open wordt
De laatste ontwikkelingen rond Open Dutch Fiber die plannen heeft om hier ook glasvezel aan te leggen zijn dat volgens een bericht van Freedom er een voorkeursperiode is voor T-mobile, maar dat daarna Freedom Internet toch mogelijk zou moeten worden als ze de koppelingen om als provider op dat netwerk actief te zijn rondkrijgen.

Bron Wanneer komt Freedom op het Open Dutch Fiber netwerk? - Freedom Internet. Volgens dit bericht:
Helaas is er één probleem; ODF heeft met T-Mobile een overeenkomst waarin staat dat op elke locatie waar ODF een nieuw stuk netwerk realiseert, T-Mobile het eerste jaar exclusief - dus als enige provider - internetabonnementen mag leveren.
Dat staat dus niet heel opvallend in de berichtgeving van Open Dutch Fiber, die geven alleen maar aan dat je snel een abonnement bij T-Mobile kan nemen.

Kortom, afwachten en verkopers van T-Mobile die aan de deur gaan komen uitleggen wat ik wil. Want die verkopers verwacht ik.

Tags: ,
2023-01-13 Plannen voor glasvezel hier
Fiber bij een huis in Woerden
Fiber bij een huis in Woerden
Picture by Koos van den Hout, license CC-BY-SA
Na alle gemopper over de DSL verbinding hier een eerste brief over de aanleg van glasvezel.

De planning is erg ruim:
In februari starten we met aanleggen. [..]
Als het goed is kunnen heel Overvecht en Utrecht Noordwest half 2024 next level internetten. Je kunt dan een abonnement afsluiten bij T-Mobile.
Nu is T-Mobile zo ongeveer de laatste Internetprovider die ik zou willen kiezen, onder andere door de gebeurtenissen in oktober 2019 waarbij de verbindingen tussen T-Mobile en bijvoorbeeld SURFnet een stuk slechter werden. Meer hierover: Zit je bij T-Mobile en heb je opeens last van een trage internet verbinding…? - A2B Internet en T-Mobile NL routed all internet traffic through Germany and broke the Internet for small firms. - Rudolf van den Berg. Ik heb niets aan een gigabit glasvezel als ik de kans loop de systemen op mijn werk amper te kunnen bereiken.

Dus ik wil Freedom Internet via die glasvezel. Maar op dit moment is de status "we willen het graag en het komt vast een keer" volgens Update over Delta en Open Dutch Fiber - Freedom Internet waar ook wel een beetje frustratie valt te lezen:
Anco: Met Open Dutch Fiber ligt het gecompliceerder. Hoewel we al geruime tijd onderhandelen heeft dat nog niet tot iets concreets geleid. De enige provider die nu wordt toegelaten op dit netwerk is T-Mobile. Dat vinden wij een slechte zaak. Daarom zijn we bijna geneigd ze 'Closed Dutch Fiber' te noemen. We zijn continu bezig om een opening te vinden om met ODF tot een oplossing te komen. Helaas, vooralsnog zonder resultaat. Dat er een dag komt dat we op dit netwerk actief worden is wel zeker, wanneer dat zal zijn is nog volledig onduidelijk.
Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Ze mogen fiber aanleggen, we gaan er alleen geen T-Mobile abonnement over nemen.

De aankondiging van de gemeente Utrecht is vrij duidelijk: het moet een open netwerk worden met providerkeuze. Dus als ze eerst fiber aanleggen en die providerkeuze er vervolgens niet is kan dat juridisch aangepakt worden. Bron Overeenkomst glasvezelnetwerk: Utrecht in 5 jaar volledig “verglaasd” - Gemeente Utrecht met
Open Dutch Fiber legt een ‘open’ glasvezelnetwerk aan in Utrecht. Dit betekent dat alle providers die dit willen over dit netwerk diensten kunnen leveren aan hun klanten.

Update 2023-01-15:

Op de site van open dutch fiber staat ook een artikel: Nog eens 29.000 huishoudens in Utrecht worden voorzien van glasvezel - open dutch fiber Als ik in die postcodecheck mijn gegevens invul:
Gefeliciteerd! Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel in Utrecht. In het 1e kwartaal 2024 komen wij bij jou in de wijk.

Update 2023-02-06:

Laatste bericht van Freedom: Wanneer komt Freedom op het Open Dutch Fiber netwerk?. De huidige status is dus 'in theorie zou Freedom beschikbaar moeten komen een jaar na de installatie van Open Dutch Fiber glasvezel'.

Tags: ,
2023-01-05 Buttcoin phishing Bitvavo
Cybercriminal Naast het gebruiken van bitcoin om mensen af te persen is er altijd ook de optie om in te breken op bitcoin accounts om de buttcoins van anderen te stelen. Het voordeel van het niet gebruiken van banken voor geldzaken is dat je ook niet de mogelijkheid hebt om misdaad met geld te onderzoeken dus als je de buttcoins kan stelen kun je er mee wegkomen.

Vandaag ontving ik een phishing mail die van 'Bitvavo' zou zijn, wat blijkbaar iets doet met buttcoins en andere cryptocurrencies. Verder hebben de criminelen goed opgelet bij phishing mails voor banken en gebruiken ze de standaard methodes van phishing: urgentie, voldoen aan regelgeving en een simpele handeling om toegang te krijgen tot je rekening. Met als toegevoegde stap de qrcode zodat je niet zomaar een url-analyzer af kan laten gaan op je mail en je de phishing site (dus de 'verificatiestappen') opent in je mobiele browser en minder makkelijk dingen kan controleren.

Het spoor:
 • De qrcode scant naar http://lnkiy.in/VKwZG
 • Redirect: https://360corporatetours.com/wp-admin/images/bit.php deze url ziet er uit als een gehackte wordpress site.
 • Hier komt een html redirect naar: https://bitvavo.22497-4837.s2.webspace.re/
En dat ziet er erg uit als een bitvavo login page.

Update 2023-01-12

Ik heb ondertussen geleerd dat het prima mogelijk is om bitcoin te traceren, dit is de primaire activiteit van het bedrijf 'Chainalysis'. In de Darknet diaries podcast is dit uitgebreid besproken in de aflevering Welcome To Video - Darknet Diaries. De aflevering gaat over een groot onderzoek waarin bitcoin chain analysis het mogelijk maakte om verdachten op te sporen.

Tags: , ,
2022-12-30 Een stukje telefoongeschiedenis: de PRX-A
Recent dook het youtube algoritme voor mij de video Booting up the 3ESS - Connections Museum op en die heb ik van harte bekeken. Dat bracht wel een herinnering bij me boven: in 1988 heb ik stage gelopen bij KPN telecom.

Deze stage was als onderdeel van mijn opleiding MTS electronica. Eigenlijk deed ik die opleiding omdat ik iets met computers wilde maar er geen passende MTS opleiding was, electronica leek me de manier om alvast de goede kant uit te gaan. Hoe ik bij KPN telecom ben uitgekomen weet ik niet meer precies.

In deze stage heb ik eigenlijk van allerlei types centrales meegemaakt, in 1988 had KPN telecom een zeer ruime keuze aan centrales in gebruik: Electromechanische centrales types F, UR, UV, computergestuurde centrale type PRX-A en volledig gecomputeriseerde centrale 5ESS. Ik heb ook al deze types centrales van dichtbij gezien en er aan gewerkt.

Het typische verschil tussen de PRX-A en de 5ESS was volgens mij dat de PRX-A nog schakelde met reed-relais, de aansturing is bij allebei wel met een programmeerbare computer. PRX staat voor Programmable Reed-relais eXchange. De AT&T 5ESS schakelde met electronische onderdelen.

Op zoek naar meer informatie over de PRX-A kwam ik er ook achter dat dit nog een echte Nederlandse telefooncentrale was die naast inzet in Nederland ook in een paar andere landen in gebruik is geweest. Gelukkig is er een website met de nodige geschiedenis, foto's, documenten en andere herinneringen aan de PRX-A: PRX 205 waar ik ook leerde dat de telefooncentrale waar onze ISDN telefoonlijn ooit vandaan kwam ook de centrale was waar de eerste PRX-A in test gebruik was.

Het was erg mooi om de dingen over de PRX-A terug te zien. Een mooi stukje Nederlandse telecommunicatie geschiedenis. Ook een echt Nederlands product: de PRX-A werd ontwikkeld bij Philips Telecommunicatie Industrie (PTI) in Hilversum.

Als ik tijdens deze stage geweten had wat ik later geleerd heb over phone phreaking had ik misschien dingen gedaan die verkeerd hadden kunnen gaan. Ik heb in een districtscentrale testapparatuur gezien en gehoord die Signaling System No. 5 signalen decodeerde. Toen viel me alleen op dat het geen DTMF was. Later heb ik veel geleerd over hoe dit werkte.

Tags: , ,
2022-12-03 Nederlandstalige bitcoin afpersing
Cybercriminal Ik heb een tijd niet over de bitcoin afpersingsmails geschreven, maar deze kwam vandaag voorbij in redelijk goed nederlands. Het leest alsof de originele taal anders is maar het is goed vertaald zonder kromme zinnen.
Helaas begin ik met slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang weten te krijgen tot het apparaat waarmee je nu op het internet zit te surfen. Sinds die tijd heb ik al je internetactiviteiten bijgehouden.

Omdat je een regelmatige bezoeker bent van pornosites, denk ik dat je nu even op moet letten. Je hebt je lot namelijk zelf in de hand. Ik zal het simpel houden, ik via de website die je hebt bezocht toegang gekregen tot je gegevens.

Ik heb een trojan horse geupload naar het driver systeem die zijn fingerprint meerdere keren per dag blijft updaten, zodat het onmogelijk is voor jouw antivirus software om hem te detecteren. Bovendien geeft deze me toegang tot je camera en microfoon. Ook heb ik een back-up gemaakt van alle gegevens, inclusief foto's, social media, chats en contacten.

Maak het bedrag van 950 USD in BTC over naar mijn Bitcoin-wallet, en ik zal deze hele situatie laten rusten. Ik garandeer dat ik alle data en video's permanent zal verwijderen zodra de betaling is ontvangen.

Dat lijkt me een bescheiden en redelijke vergoeding voor al mijn harde werk. Je kunt zelf wel uitzoeken hoe je Bitcoins kunt kopen met behulp van zoekmachines als Google of Bing, want dat is allemaal helemaal niet zo moeilijk.

Mijn Bitcoin-portemonnee (BTC): 1CKiipxrHHRz4HFWMxk6Q4v5hGUs7vHPML
Hier staat al een melding van iemand die hetzelfde mailtje heeft ontvangen, waarmee gelijk duidelijk is dat de afzender helemaal niets heeft maar het leuk zou vinden als de bitcoin-wallet bijgevuld wordt.

Er staat ook een link naar een site die beweerd je te helpen als je het slachtoffer wordt van bitcoin-oplichters. Die hulp zorgt er dan voor dat je twee keer het slachtoffer wordt van bitcoin-oplichters, dus dat is ook niet aan te raden.

Tags: , ,

IPv6 check

Running test...
, reachable as koos+website@idefix.net. PGP encrypted e-mail preferred. PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 local copy PGP key 5BA9 368B E6F3 34E4 via keyservers

RSS
Meningen zijn die van mezelf, wat ik schrijf is beschermd door auteursrecht. Sommige publicaties bevatten een expliciete vermelding dat ze ongevraagd gedeeld mogen worden.
My opinions are my own, what I write is protected by copyrights. Some publications contain an explicit license statement which allows sharing without asking permission.
Other webprojects: Camp Wireless, wireless Internet access at campsites
This page generated by $Id: newstag.cgi,v 1.43 2023/06/14 14:07:16 koos Exp $ in 0.042872 seconds.